قوی سیاه

نام کتاب(فارسی): قوی سیاه
نام لاتین: The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable
انتشارات: Random House
انتشارات ترجمه: آریاناقلم
سال انتشار: April 17, 2007
تعداد صفحات: ۴۰۰
نویسنده: نسیم نیکلاس طالب
لینک گودریدز

اهمیت بخت در زندگی ما چقدر است ؟ نسیم نیکلاس طالب در این کتاب به خوبی به بررسی این نکته می پردازد . نویسنده با ظرافت کامل با معرفی قوی سیاه به بررسی بزرگترین رخ داد ها در جهان می پردازد . پدیده هایی که قابل پیش بینی نبودند اما بسیار تاثیر گذار بودند . آنچه که نیاز دارید بدانید .

کتاب خارج از کلیشه های متداول است که ممکن است در نظر بیاید. مفهومی کاملا بدیع که می تواند شما را آماده تر کنید . حتما شما را به خواندن این کتاب تشویق می کنم

انسان خردمند

انسان خردمندنام کتاب(فارسی): انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر
نام لاتین: Sapiens A Brief History of Humankind
انتشارات: Harper
انتشارات ترجمه: چشمه
سال انتشار: ۲۰۱۱ (عبری)
تعداد صفحات: ۶۲۴
نویسنده: یووال نوح هراری
لینک گودریدز

اگر بخواهم کل کتاب را در یک کلمه توصیف کنم می توانم بگویم " تلنگر".

این کتاب تلنگری بود بر باور های ما پیرامون مسیری که از ابتدا تا به امروز پیموده ایم . البته من تخصصی در مورد بسیاری از مباحث گفته شده در این کتاب ندارم که بخواهم تمامی آن هارا تائید یا رد کنم . اما فارغ از هرگونه درست و خطایی ، این کتاب شمارا وادار به تفکر می کند . به شما تلنگر می زند که شاید این جایی که حالا ایستاده ایم شاید بهترین حالت ممکن زندگی نیست و در طی تاریخ ما راه های غلط بسیاری را انتخاب کرده و ادامه دادیم . برای مثال ، انقلاب کشاورزی که اینقدر بشر به آن به عنوان یک دستاورد برای خود نگاه می کند شاید باعث همه ی بدبختی های تمام ادوار بوده است . هراری این کتاب را جسورانه نوشته است . این کتاب جز معدود کتاب هایی بود که وقتی آن را می خواندم گاهی اوقات از شدت ضربه ای که به افکارم می خورد رسما داد می زدم . تنها خواندن چنین متنی ( فارغ از هرگونه باور و اعتقادی که هر شخصی دارد ) جداب است . این کتاب را به همه پیشنهاد می کنم .

واقعیت

کتاب واقعیتنام کتاب(فارسی): واقعیت
نام لاتین: Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World – and Why Things Are Better Than You Think
انتشارات: Sceptre
انتشارات ترجمه: نشر نوین
سال انتشار: January 25th 2018
تعداد صفحات: ۳۴۲
نویسنده: هانس روزلینگ

 

 

لینک گودریدز

تصور شما از آفریقا چیست؟ احتمالا آن چه در ذهن دارید حاصل گفته های معلم هایتان است ، یا مثلا تصاویر مشهوری که دیده اید . اما سوالی که پیش می آید این است که معلم شما در چه سالی این اطلاعات را به شما داده است ؟

جهان را باید به خوبی شناخت ، اگر شما دیدتان به جهان همان دید سال های قبل باشد ، چگونه خواهید توانست محصولاتتان را به آن ها بفروشید ؟

بسیاری از مردم جهان ایران را با عراق مشابه در نظر می گیرند اما اگر مدیران سامسونگ نیز همین شناخت را داشته باشند می توانستند چنین فروشی در ایران داشته باشند ؟ هانس روزلینگ در این کتاب به بررسی غرایضی می پردازد که باعث می شود جهان را به خوبی نشناسیم .

این کتاب از جمله کتاب هایی است که حتما باید خوانده شود .

در مورد این کتاب بیل گیتس در صفحه گودردز این کتاب چنین نوشته است :

 

I talk about the developed and developing world all the time, but I shouldn’t.My late friend Hans Rosling called the labels “outdated” and “meaningless.” Any categorization that lumps together China and the Democratic Republic of Congo is too broad to be useful. But I’ve continued to use “developed” and “developing” in public (and on this blog) because there wasn’t a more accurate, easily understandable alternative—until now.

I recently read Hans’ new book Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World—and Why Things Are Better Than You Think. In it, he offers a new framework for how to think about the world. Hans proposes four income groups (with the largest number of people living on level 2).

This was a breakthrough to me. The framework Hans enunciates is one that took me decades of working in global development to create for myself, and I could have never expressed it in such a clear way. I’m going to try to use this model moving forward.

Why does it matter? It’s hard to pick up on progress if you divide the world into rich countries and poor countries. When those are the only two options, you’re more likely to think anyone who doesn’t have a certain quality of life is “poor.”

Hans compares this instinct to standing on top of a skyscraper and looking down at a city. All of the other buildings will look short to you whether they’re ten stories or 50 stories high. It’s the same with income. Life is significantly better for those on level 2 than level 1, but it’s hard to see that from level 4 unless you know to look for it.

The four levels are just one of many insights in Factfulness that will help you better understand the world. I’m excited that Hans’ publisher Flatiron Books plans to donate 5,000 copies to Books for Africa and Reader to Reader—two organizations that encourage reading in underserved communities. Hans worked on the book until his last days (even bringing several chapters with him in the ambulance to the hospital), and his son Ola and daughter-in-law Anna helped finish it after he passed.

The bulk of the book is devoted to ten instincts that keep us from seeing the world factfully. These range from the fear instinct (we pay more attention to scary things) to the size instinct (standalone numbers often look more impressive than they really are) to the gap instinct (most people fall between two extremes). With each one, he offers practical advice about how to overcome our innate biases. Gates Notes Insiders can get a free preview of the gap instinct chapter.

Hans argues that these instincts make it difficult to put events in perspective. Imagine news coverage about a natural disaster—say, a tornado that kills 10 people in a small town. If you look at only the headlines, you’ll view the event as an unbearable tragedy (which it is). But if you put it in the context of history, you’ll also know that tornadoes today are a lot less deadly than they used to be, thanks to advanced warning systems. That’s no consolation to the loved ones of those who died, but it matters a great deal to everyone who survived the tornado.

In other words, the world can be both bad and better. That idea drives the work Melinda and I do every day, and Hans articulates it beautifully in Factfulness. It’s a great companion to Steven Pinker’s Enlightenment Now (although Hans is a little less academic than Pinker is). With rare exceptions, most of the miracles of humankind are long-term, constructed things. Progress comes bit by bit. We’ve cut the number of people living in extreme poverty by half over the last twenty years, but there was never a morning when “POVERTY RATES DROP INCREMENTALLY” dominated newspaper headlines.

Another remarkable thing about Factfulness—and about Hans himself—is that he refuses to judge anyone for their misconceptions. Most writers would beat people up for their ignorance, but he doesn’t. Hans even resists going after the media. Instead, he tells you about the history of his own ignorance. He explains that these instincts make us human, and that overcoming them isn’t easy.

That’s classic Hans. He was always kind, often patient, and never judgmental. He spent his life not only understanding how global health was improving but sharing what he learned in a fun, clear way with a broad set of people. If you never met Hans or watched one of his many TED talks, Factfulness will help you get a sense of why he was so special. I wish I could tell Hans how much I liked it. Factfulness is a fantastic book, and I hope a lot of people read it