وبلاگ شخصی

محمد جواد جاویدی

چگونه سی ساله ای هستی ؟

مهارت های شخصی
این موضوع که سی سالگی من چه شکلی است و من در سی سالگی چه کسی هستم شاید همیشه ذهنم رو مشغول کرده در واقع غیر ممکن هستش که پاسخی شبیه به واقعیت پیدا کرد(و من نه پیشگو هستم و نه علاقه ای به پیشگویی دارم) اما همیشه دو مورد…