تبلیغات در پادکست

پادکست ها مهمان جدید زندگی ما هستند ، آن ها در همین اکنون که در مراحل اولیه خود هستند، یکی از بهترین فضاها برای تبلیغ محصولات و سرویس های شما هستند . اما چرا ؟ چرا پادکست ها تا به این اندازه می توانند برای تبلیغات مفید باشند ؟