در باب آینده هایی که در مقابل ما است.

همه ی ما بدون شک تغییرات جهان را در سال های اخیر تجربه کرده ایم. دنیا کاملا متفاوت از آن چیزی است که در هنگام تولد ما بوده است. هرچه به جلوتر می رویم، سرعت و شدت این تغییرات نیز بیشتر می شود و حالا همه منتظر هستیم که در سال ها نه چندان دور […]