چرا ساخت یک سیلیکون‌ولی جدید بسیار دشوار است؟

سیلیکون‌ولی رویای سیاستگذاران است. آن ها آرزو دارند بتوانند یک سیلیکون ولی جدید بسازند. تجربه پارک پردیس در ایران یا بسیاری از تجربه‌ها در جهان و حتی خود ایالات. متحده آمریکا نشان می‌دهد این کار بسیار بسیار دشوار است. در واقع بسیاری از تلاش‌ها اصلا نمی توانند یک هاب یا قطب را شکل دهند، از سویی حتی اگر موفق شوند‌، نمی‌توانند رشد کنند و در حد یک خوشه تغذیه کننده می‌مانند.