چالش نیروی انسانی و جذب استعدادها در صنایع معدنی؛ کار در معدن سخت تر از همیشه

بسیاری از مدیران معدنی بر این باورند که امروزه چالش نیروی انسانی یک چالش بسیار مهم است. اما نه تنها افراد تمایلی به جذب شدن در شرکت های معدنی ندارند، بلکه حتی کل اکوسیستم بخش معدن جذابیتی برای بخش عمده‌ای از جامعه ندارد و شاید بخش معدن بازنده اصلی جنگ استعدادها باشد. در این یادداشت به صورت غیر حرفه‌ای و غیرعلمی به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

تغییرات مدیریتی و تاثیر آن بر فرآیند تحول دیجیتال (با تمرکز بر صنایع معدنی)

هنگامی که به جستجوی موانع مهم تحول دیجیتال در بخش معدن می‌پردازیم، یکی از عواملی که کمتر به آن توجه می‌شود اما اهمیت بالایی دارد تغییرات مدیریتی است. در بخش معدن در ایران این موضوع می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. در این یادداشت به بررسی این موضوع می پردازیم